18 Februari 2013

GUIDELINE PERTANDINGAN MINGGU KESENIAN ISLAM KPMB 2013


1. PERTANDINGAN NASYID

1.1    Syarat-Syarat Penyertaan

(a)    Setiap kumpulan hendaklah terdiri daripada 4-10 ( minimum 4 orang dan maksimum 10  orang termasuk  pemain muzik) orang peserta.
(b)    Hanya peserta lelaki dibenarkan mengambil bahagian.
(c) Peserta  hendaklah hadir di tempat pertandingan 15 minit sebelum pertandingan bermula untuk tujuan pendaftaran,  pengesahan pertandingan dan undian giliran.

1.2    Peraturan-Peraturan

(a)        LAGU

(i)    Setiap kumpulan nasyid hendaklah mempersembahkan dua buah lagu. Peserta boleh menggunakan lagu nyanyian artis nasyid tanah air ataupun mengubah suai  lirik lagu kepada konsep ketuhanan dan keislaman.
(ii)    Lagu berkenaan hendaklah disampaikan dalam masa tidak lebih dari 15 minit sahaja.
(iii)    Lagu-lagu yang berentak Rock, Heavy Metal dan Rap tidak dibenarkan sama sekali untuk pertandingan ini.
(iv)    Senikata lagu hendaklah dalam bahasa Melayu, atau Inggeris atau Arab atau gabungan bahasa-bahasa tersebut.
(v)    Lirik lagu hendaklah berunsur nilai-nilai murni Islam yang bertujuan untuk memupuk semangat dakwah Islamiah, kehidupan sejahtera, membanteras masalah-masalah sosial seperti budaya ber”couple”, meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan sejagat dan lain-lain.
(vi)    Lirik lagu hendaklah diserahkan bersama penyertaan pertandingan kepada urusetia pertandingan. ( semasa pendaftaran)
vii)    Konsep lagu adalah bebas sama ada irama padang pasir atau kontemporari.

(b)        MUZIK

(i)    Kaedah minus one adalah dibenarkan di dalam pertandingan ini. Oleh yang demikian, setiap kumpulan perlu menyediakan CD (MP3) atau kaset sendiri bagi kaedah tersebut. Penyerahan CD atau kaset minus one juga perlu diserah kepada Urusetia Pertandingan pada masa pertandingan.
(ii)    Setiap kumpulan juga dibenarkan menggunakan alat muzik yang dibenarkan sahaja. Peralatan seperti drum, alat muzik yang bertiup dan gitar elektrik tidak dibenarkan (Classic guitar dan keyboard dibenarkan).
(iii)    Pihak penganjur tidak menyediakan sebarang peralatan muzik untuk setiap kumpulan. Oleh yang demikian, setiap kumpulan dikehendaki menyediakan peralatan sendiri dari kolej masing-masing.

1.3    Penghakiman

(a)    Pertandingan akan dihakimi oleh seorang hakim.
(b)    Keputusan jemaah hakim adalah muktamad. Sebarang bantahan tidak akan dilayan
(c)    Penghakiman adalah berdasarkan pada aspek-aspek berikut:
(i)    Mutu Suara           60     markah
(ii)   Persembahan        20     markah
(iii)  Gaya                     20    markah
(iv)  Mesej                    20    markah
(v)    Lirik                     30    markah
        Jumlah                150     markah

(d)    Mutu Suara meliputi kemantapan dan kemerduan suara.
(e)    Persembahan meliputi susun atur, keunikan dan kreativiti persembahan.
(f)    Gaya meliputi pakaian, kekemasan dan kesesuaian gaya dengan nasyid yang disampaikan.
 (g)    Lirik yang bersesuaian dengan tema dan tiada unsur yang bercanggah dengan syariat.
   
1.4    Pakaian 

Pakaian peserta hendaklah bersopan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
2. PERTANDINGAN PIDATO

2.1    Peserta Pertandingan
(a)    Terbuka kepada semua pelajar muslimat KPMB.

2.2    Syarat Dan Peraturan Pertandingan
(a)    Tajuk pidato adalah bebas.
(b)    Setiap peserta hendaklah memakai baju sopan yang lengkap dan menutup aurat dengan sempurna.
(c)    Dua salinan teks hendaklah disediakan untuk urusetia dan juri dan peserta tidak dibenarkan merujuk teks semasa berpidato.
(d)    Pidato hendaklah dijalankan dalam bahasa Melayu, atau Inggeris atau Arab atau gabungan bahasa-bahasa tersebut.
(e)    Peserta pidato  hendaklah hadir di tempat pertandingan 15 minit sebelum pertandingan bermula untuk tujuan pendaftaran,  pengesahan pertandingan dan undian giliran.
(f)    Setiap peserta diberi masa 3 minit untuk menyampaikan syarahan masing-masing.
(g)    Masa dikira sebaik sahaja peserta memulakan ucapan.
(h)    Loceng akan dibunyikan sekali satu minit sebelum masa tamat dan dua kali bila masa tamat. Markah tidak akan diberikan kepada hujah-hujah yang dikemukakan selepas loceng penamat dibunyikan.
 (i)    Peserta tidak dibenarkan menunjukkan aksi yang kurang sopan atau mengucapkan perkataan kasar dan kurang manis.
 (j)    Peserta tidak dibenarkan menyentuh isu-isu sensitif mengenai peribadi seseorang, isu perkauman, kebudayan dan isu politik kepartian yang boleh menggugat keselamatan negara. Markah akan ditolak empat markah dan maksima dua puluh  markah bagi keseluruhan markah isi.
(k)    Sekiranya berlaku sebarang gangguan terhadap peserta semasa pertandingan berlansung seperti pitam, Pengerusi Pertandingan boleh menangguhkan pertandingan syarahan sehingga lima belas minit. Peserta akan diisytiharkan kalah sekiranya tempoh tersebut berakhir.

2.3    Pemarkahan
(a)     Suara                                            30 Markah 
(b)     Isi                                                  40 Markah
(c)     Teknik                                           45 Markah
(d)     Mesej                                            35 Markah
Jumlah markah keseluruhan                 150 Markah

2.4    Penghakiman
(a)    Panel hakim pertandingan syarahan adalah terdiri dari 3 orang hakim pertandingan termasuk seorang Ketua Hakim.
(b)    Ketua Hakim akan bertanggung jawab untuk :
(iv)    Menyatakan keputusan pertandingan.
(v)    Memberi komen dan nasihat yang membina kepada peserta syarahan  dan penonton sekiranya perlu.
(vi)    Keputusan Panel hakim adalah muktamad.3. PERTANDINGAN KHUTBAH

3.1    Peserta Pertandingan

(a)    Terbuka kepada semua pelajar muslimin KPMB.

3.2    Syarat Dan Peraturan Pertandingan

 (a)   Setiap peserta hendaklah memakai baju sopan yang lengkap.
(c)    Khutbah dijalankan dalam hendaklah dalam bahasa Melayu, atau Inggeris atau Arab atau gabungan bahasa-bahasa tersebut.
(d)    Peserta khutbah  hendaklah hadir di tempat pertandingan 15 minit sebelum pertandingan bermula untuk tujuan pendaftaran,  pengesahan pertandingan dan undian giliran.
(e)    Setiap peserta diberi masa 3 minit untuk menyampaikan khutbah masing-masing.
(f)    Masa dikira sebaik sahaja peserta memulakan ucapan.
(g)    Peserta hanya boleh menyampaikan khutbah mengikut teks yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur.
(h)    Loceng akan dibunyikan sekali satu minit sebelum masa tamat dan dua kali bila masa tamat. Markah tidak akan diberikan kepada hujah-hujah yang dikemukakan selepas loceng penamat dibunyikan.
 (i)    Peserta tidak dibenarkan menunjukkan aksi yang kurang sopan atau mengucapkan perkataan kasar dan kurang manis.
(j)    Peserta tidak dibenarkan menyentuh isu-isu sensitif mengenai peribadi seseorang, isu perkauman, kebudayan dan isu politik kepartian yang boleh menggugat keselamatan negara. Markah akan ditolak empat markah dan maksima dua puluh  markah bagi keseluruhan markah isi.
(k)    Sekiranya berlaku sebarang gangguan terhadap peserta semasa pertandingan berlansung seperti pitam, Pengerusi Pertandingan boleh menangguhkan pertandingan khutbah sehingga lima belas minit. Peserta akan diisytiharkan kalah sekiranya tempoh tersebut berakhir.

3.3    Pemarkahan
(a)     Suara                                 30 Markah 
(b)     Gaya                                 40 Markah
(c)     Teknik                               45 Markah
(d)     Kekemasan Diri                35 Markah
Jumlah markah keseluruhan     150 Markah

3.4    Penghakiman

 (a)    Ketua Hakim akan bertanggung jawab untuk :
(iv)    Menyatakan keputusan pertandingan.
(v)    Memberi komen dan nasihat yang membina kepada peserta syarahan  dan penonton sekiranya perlu.
(vi)    Keputusan Panel hakim adalah muktamad.4. DEBAT 

4.1    Penyertaan

(a)        Terbuka kepada semua penuntut kolej (Persatuan/Kumpulan sendiri).
(b)        Setiap kumpulan hendaklah mempunyai 3 peserta sahaja.
(c)        Ahli kumpulan boleh terdiri dari anggota sama jantina sahaja.
(d)        Penyertaan terhad kepada 8 persatuan/kumpulan yang mendaftar terawal (4 kumpulan lelaki & 4 kumpulan perempuan).
(e)        2 kumpulan yang berjaya ke peringkat akhir akan dipilih untuk Debat Siswa pada 28 Mac 2013.

4.2    Pertandingan

a)      Kumpulan akan diberi topik untuk diperdebatkan.
b)      Cara pertandingan adalah kumpulan lelaki akan berdebat dengan kumpulan perempuan di peringkat akhir.
c)      Terdapat 6 pusingan dan masa yang ditetapkan untuk setiap pusingan ialah 20 minit sahaja ( 3 minit setiap seorang, 1 minit penggulungan bagi setiap kumpulan).

4.3    Penghakiman

(a)    Penghakiman dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu Tajwid, Tarannum dan kelancaran.
(b)    Pecahan markah untuk setiap bahagian adalah seperti berikut:
(i)      Isi                                               60 markah
      (ii)    Gaya                                           15 markah
(iii)    Bahasa                                       20 markah
(v)    Adab                                             5 markah
                    Jumlah markah keseluruhan       100 markah

4.4     Penentuan pemenang

(a)     Peserta yang mendapat jumlah markah tertinggi akan menyandang tempat pertama dan seterusnya.
(b)    Keputusan panel hakim adalah muktamad. 5. PERTANDINGAN HAFAZAN: (Al-Mulk, Al Waqiah @ Sajadah)

5.1    Penyertaan

(a)    Syarat-syarat Penyertaan:
(i)                 Hanya pelajar yang berdaftar secara sah sahaja layak menjadi peserta. Urusetia Pertandingan boleh membatalkan penyertaan peserta yang tidak menepati syarat ini.
(ii)               Terbuka kepada semua pelajar KPMB

(b)    Pakaian:
(i)    Peserta lelaki dikehendaki berpakaian sopan yang lengkap.
(ii)    Peserta perempuan dikehendaki berbaju kurung lengkap menutup aurat yang sempurna

5.2    Pertandingan

(a)    Peserta akan diberi pilihan untuk memilih satu dari surah berikut: (Al-Mulk, Al Waqiah atau Sajadah).
(b)   Cara pertandingan adalah berdasarkan konsep “Tebuk” di mana ketua hakim akan memilih mana-mana ayat dari surah yang telah dipilih oleh peserta dan membacakan ayat tersebut. Peserta juga akan disoal 5 soalan dari Surah Lazim. Peserta dikehendaki mengulang bacaan dan menyambung hafalan pada ayat seterusnya sehingga diminta berhenti oleh hakim.  Kelancaran bacaan, hukum tajwid, fasohah dan suara adalah diambil kira.

5.3    Penghakiman

(a)    Penghakiman dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu Tajwid, Fasohah dan suara
(b)    Pecahan markah untuk setiap bahagian adalah seperti berikut:
(i)      Bahagian Tajwid             50 markah
 (ii)    Bahagian Fasohah         25 markah
(iii)    Bahagian Suara             25 markah
Jumlah markah keseluruhan     100 markah

5.4      Penentuan pemenang
(a)     Peserta yang mendapat jumlah markah tertinggi akan menyandang tempat pertama dan seterusnya.
(b)    Keputusan panel hakim adalah muktamad. 6. PERTANDINGAN TILAWAH

6.1    Penyertaan

(a)        Syarat-syarat Penyertaan:
(i)        Hanya pelajar yang berdaftar secara sah sahaja layak menjadi peserta. Urusetia Pertandingan boleh membatalkan penyertaan peserta yang tidak menepati syarat ini.
(ii)      Terbuka kepada semua pelajar muslimin KPMB

(b)        Pakaian:
(i)          Peserta dikehendaki berpakaian sopan yang lengkap.

6.2    Pertandingan

(a)        Peserta akan bebas untuk memilih surah yang akan dibaca.
(b)        Cara pertandingan adalah peserta dikehendaki membacakan ayat yang dipilih sendiri dalam masa yang diberikan  iaitu 5 minit. Kelancaran bacaan, hukum tajwid, tarannum dan suara adalah diambil kira.

6.3     Penghakiman

(a)    Penghakiman dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu Tajwid, Tarannum dan kelancaran.
(b)   Pecahan markah untuk setiap bahagian adalah seperti berikut:
(i)     Bahagian Tajwid                  50 markah
(ii)   Bahagian Kelancaran           25 markah
(iii) Bahagian Tarannum            25 markah
Jumlah markah keseluruhan     100 markah

6.4      Penentuan pemenang
(a)    Peserta yang mendapat jumlah markah tertinggi akan menyandang tempat pertama dan seterusnya.
(b)   Keputusan panel hakim adalah muktamad.


7. PERTANDINGAN AZAN

7.1    Penyertaan

(a)    Syarat-syarat Penyertaan:
(i)     Hanya pelajar yang berdaftar secara sah sahaja layak menjadi peserta. Urusetia Pertandingan boleh membatalkan penyertaan peserta yang tidak menepati syarat ini.
(ii)   Terbuka kepada semua pelajar muslimin KPMB sahaja.

(b)   Pakaian:
(i)     Peserta lelaki dikehendaki berpakaian sopan yang lengkap.


7.2    Tata Cara Pertandingan

Format persembahan :
Mengikut disiplin Azan yang betul

7.3    Penghakiman
(a)    Fasohah/Sebutan                         30 Markah 
(b)   Alunan Lagu                               40 Markah
(c)    Suara                                           30 Markah
      Jumlah markah keseluruhan     100 markah


7.4    Penentuan pemenang
(a)    Peserta yang mendapat jumlah markah tertinggi akan menyandang tempat pertama dan seterusnya.
(b)   Keputusan panel hakim adalah muktamad.PENYERTAAN SEMUA PELAJAR KPMB ADALAH TERAMAT SANGAT DIGALAKKAN.
                  MAJULAH ISLAM UNTUK NEGARA . ALLAHUAKBAR !!

Comments
0 Comments

0 comments:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...